Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bdeněves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bdeněves, hasicí přístroje Bdeněves, školení na hasicí přístroje Bdeněves, prodej hasicích systémů Bdeněves, prodej hasicích přístrojů Bdeněves, hasiva a hasicí příslušenství Bdeněves, Tepostop Bdeněves, firestop Bdeněves, hasicí systémy Bdeněves, hasicí zařízení Bdeněves, hasicí přístroje Bdeněves, požární ochrana Bdeněves, stabilní hasicí zařízení Bdeněves, lokální stabilní hasicí zařízení Bdeněves, automatický hasicí systém Bdeněves, samočinný hasicí systém Bdeněves, hasit CO2 Bdeněves, hasit oxid uhličitý Bdeněves, hasit s inergen Bdeněves, čisté hasivo Bdeněves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bdeněves, vodní hasící přístroj Bdeněves, sněhový hasící přístroj Bdeněves, pěnový hasící přístroj Bdeněves, požární zabezpečení Bdeněves, požární bezpečnost Bdeněves, protipožární ochrana Bdeněves, servisní organizace hasících přístrojů Bdeněves, hasící syytémy serverovny Bdeněves,hasící filter Bdeněves, hasící přístroje pro cnc stroje Bdeněves, hasící systémy pro autobusy Bdeněves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.