Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bavoryně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bavoryně, hasicí přístroje Bavoryně, školení na hasicí přístroje Bavoryně, prodej hasicích systémů Bavoryně, prodej hasicích přístrojů Bavoryně, hasiva a hasicí příslušenství Bavoryně, Tepostop Bavoryně, firestop Bavoryně, hasicí systémy Bavoryně, hasicí zařízení Bavoryně, hasicí přístroje Bavoryně, požární ochrana Bavoryně, stabilní hasicí zařízení Bavoryně, lokální stabilní hasicí zařízení Bavoryně, automatický hasicí systém Bavoryně, samočinný hasicí systém Bavoryně, hasit CO2 Bavoryně, hasit oxid uhličitý Bavoryně, hasit s inergen Bavoryně, čisté hasivo Bavoryně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bavoryně, vodní hasící přístroj Bavoryně, sněhový hasící přístroj Bavoryně, pěnový hasící přístroj Bavoryně, požární zabezpečení Bavoryně, požární bezpečnost Bavoryně, protipožární ochrana Bavoryně, servisní organizace hasících přístrojů Bavoryně, hasící syytémy serverovny Bavoryně,hasící filter Bavoryně, hasící přístroje pro cnc stroje Bavoryně, hasící systémy pro autobusy Bavoryně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.