Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bavory

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bavory, hasicí přístroje Bavory, školení na hasicí přístroje Bavory, prodej hasicích systémů Bavory, prodej hasicích přístrojů Bavory, hasiva a hasicí příslušenství Bavory, Tepostop Bavory, firestop Bavory, hasicí systémy Bavory, hasicí zařízení Bavory, hasicí přístroje Bavory, požární ochrana Bavory, stabilní hasicí zařízení Bavory, lokální stabilní hasicí zařízení Bavory, automatický hasicí systém Bavory, samočinný hasicí systém Bavory, hasit CO2 Bavory, hasit oxid uhličitý Bavory, hasit s inergen Bavory, čisté hasivo Bavory, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bavory, vodní hasící přístroj Bavory, sněhový hasící přístroj Bavory, pěnový hasící přístroj Bavory, požární zabezpečení Bavory, požární bezpečnost Bavory, protipožární ochrana Bavory, servisní organizace hasících přístrojů Bavory, hasící syytémy serverovny Bavory,hasící filter Bavory, hasící přístroje pro cnc stroje Bavory, hasící systémy pro autobusy Bavory, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.