Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bavorov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bavorov, hasicí přístroje Bavorov, školení na hasicí přístroje Bavorov, prodej hasicích systémů Bavorov, prodej hasicích přístrojů Bavorov, hasiva a hasicí příslušenství Bavorov, Tepostop Bavorov, firestop Bavorov, hasicí systémy Bavorov, hasicí zařízení Bavorov, hasicí přístroje Bavorov, požární ochrana Bavorov, stabilní hasicí zařízení Bavorov, lokální stabilní hasicí zařízení Bavorov, automatický hasicí systém Bavorov, samočinný hasicí systém Bavorov, hasit CO2 Bavorov, hasit oxid uhličitý Bavorov, hasit s inergen Bavorov, čisté hasivo Bavorov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bavorov, vodní hasící přístroj Bavorov, sněhový hasící přístroj Bavorov, pěnový hasící přístroj Bavorov, požární zabezpečení Bavorov, požární bezpečnost Bavorov, protipožární ochrana Bavorov, servisní organizace hasících přístrojů Bavorov, hasící syytémy serverovny Bavorov,hasící filter Bavorov, hasící přístroje pro cnc stroje Bavorov, hasící systémy pro autobusy Bavorov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.