Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Batňovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Batňovice, hasicí přístroje Batňovice, školení na hasicí přístroje Batňovice, prodej hasicích systémů Batňovice, prodej hasicích přístrojů Batňovice, hasiva a hasicí příslušenství Batňovice, Tepostop Batňovice, firestop Batňovice, hasicí systémy Batňovice, hasicí zařízení Batňovice, hasicí přístroje Batňovice, požární ochrana Batňovice, stabilní hasicí zařízení Batňovice, lokální stabilní hasicí zařízení Batňovice, automatický hasicí systém Batňovice, samočinný hasicí systém Batňovice, hasit CO2 Batňovice, hasit oxid uhličitý Batňovice, hasit s inergen Batňovice, čisté hasivo Batňovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Batňovice, vodní hasící přístroj Batňovice, sněhový hasící přístroj Batňovice, pěnový hasící přístroj Batňovice, požární zabezpečení Batňovice, požární bezpečnost Batňovice, protipožární ochrana Batňovice, servisní organizace hasících přístrojů Batňovice, hasící syytémy serverovny Batňovice,hasící filter Batňovice, hasící přístroje pro cnc stroje Batňovice, hasící systémy pro autobusy Batňovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.