Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Batelov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Batelov, hasicí přístroje Batelov, školení na hasicí přístroje Batelov, prodej hasicích systémů Batelov, prodej hasicích přístrojů Batelov, hasiva a hasicí příslušenství Batelov, Tepostop Batelov, firestop Batelov, hasicí systémy Batelov, hasicí zařízení Batelov, hasicí přístroje Batelov, požární ochrana Batelov, stabilní hasicí zařízení Batelov, lokální stabilní hasicí zařízení Batelov, automatický hasicí systém Batelov, samočinný hasicí systém Batelov, hasit CO2 Batelov, hasit oxid uhličitý Batelov, hasit s inergen Batelov, čisté hasivo Batelov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Batelov, vodní hasící přístroj Batelov, sněhový hasící přístroj Batelov, pěnový hasící přístroj Batelov, požární zabezpečení Batelov, požární bezpečnost Batelov, protipožární ochrana Batelov, servisní organizace hasících přístrojů Batelov, hasící syytémy serverovny Batelov,hasící filter Batelov, hasící přístroje pro cnc stroje Batelov, hasící systémy pro autobusy Batelov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.