Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bašť

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bašť, hasicí přístroje Bašť, školení na hasicí přístroje Bašť, prodej hasicích systémů Bašť, prodej hasicích přístrojů Bašť, hasiva a hasicí příslušenství Bašť, Tepostop Bašť, firestop Bašť, hasicí systémy Bašť, hasicí zařízení Bašť, hasicí přístroje Bašť, požární ochrana Bašť, stabilní hasicí zařízení Bašť, lokální stabilní hasicí zařízení Bašť, automatický hasicí systém Bašť, samočinný hasicí systém Bašť, hasit CO2 Bašť, hasit oxid uhličitý Bašť, hasit s inergen Bašť, čisté hasivo Bašť, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bašť, vodní hasící přístroj Bašť, sněhový hasící přístroj Bašť, pěnový hasící přístroj Bašť, požární zabezpečení Bašť, požární bezpečnost Bašť, protipožární ochrana Bašť, servisní organizace hasících přístrojů Bašť, hasící syytémy serverovny Bašť,hasící filter Bašť, hasící přístroje pro cnc stroje Bašť, hasící systémy pro autobusy Bašť, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.