Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bašnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bašnice, hasicí přístroje Bašnice, školení na hasicí přístroje Bašnice, prodej hasicích systémů Bašnice, prodej hasicích přístrojů Bašnice, hasiva a hasicí příslušenství Bašnice, Tepostop Bašnice, firestop Bašnice, hasicí systémy Bašnice, hasicí zařízení Bašnice, hasicí přístroje Bašnice, požární ochrana Bašnice, stabilní hasicí zařízení Bašnice, lokální stabilní hasicí zařízení Bašnice, automatický hasicí systém Bašnice, samočinný hasicí systém Bašnice, hasit CO2 Bašnice, hasit oxid uhličitý Bašnice, hasit s inergen Bašnice, čisté hasivo Bašnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bašnice, vodní hasící přístroj Bašnice, sněhový hasící přístroj Bašnice, pěnový hasící přístroj Bašnice, požární zabezpečení Bašnice, požární bezpečnost Bašnice, protipožární ochrana Bašnice, servisní organizace hasících přístrojů Bašnice, hasící syytémy serverovny Bašnice,hasící filter Bašnice, hasící přístroje pro cnc stroje Bašnice, hasící systémy pro autobusy Bašnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.