Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Baška

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Baška, hasicí přístroje Baška, školení na hasicí přístroje Baška, prodej hasicích systémů Baška, prodej hasicích přístrojů Baška, hasiva a hasicí příslušenství Baška, Tepostop Baška, firestop Baška, hasicí systémy Baška, hasicí zařízení Baška, hasicí přístroje Baška, požární ochrana Baška, stabilní hasicí zařízení Baška, lokální stabilní hasicí zařízení Baška, automatický hasicí systém Baška, samočinný hasicí systém Baška, hasit CO2 Baška, hasit oxid uhličitý Baška, hasit s inergen Baška, čisté hasivo Baška, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Baška, vodní hasící přístroj Baška, sněhový hasící přístroj Baška, pěnový hasící přístroj Baška, požární zabezpečení Baška, požární bezpečnost Baška, protipožární ochrana Baška, servisní organizace hasících přístrojů Baška, hasící syytémy serverovny Baška,hasící filter Baška, hasící přístroje pro cnc stroje Baška, hasící systémy pro autobusy Baška, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.