Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bartoušov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bartoušov, hasicí přístroje Bartoušov, školení na hasicí přístroje Bartoušov, prodej hasicích systémů Bartoušov, prodej hasicích přístrojů Bartoušov, hasiva a hasicí příslušenství Bartoušov, Tepostop Bartoušov, firestop Bartoušov, hasicí systémy Bartoušov, hasicí zařízení Bartoušov, hasicí přístroje Bartoušov, požární ochrana Bartoušov, stabilní hasicí zařízení Bartoušov, lokální stabilní hasicí zařízení Bartoušov, automatický hasicí systém Bartoušov, samočinný hasicí systém Bartoušov, hasit CO2 Bartoušov, hasit oxid uhličitý Bartoušov, hasit s inergen Bartoušov, čisté hasivo Bartoušov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bartoušov, vodní hasící přístroj Bartoušov, sněhový hasící přístroj Bartoušov, pěnový hasící přístroj Bartoušov, požární zabezpečení Bartoušov, požární bezpečnost Bartoušov, protipožární ochrana Bartoušov, servisní organizace hasících přístrojů Bartoušov, hasící syytémy serverovny Bartoušov,hasící filter Bartoušov, hasící přístroje pro cnc stroje Bartoušov, hasící systémy pro autobusy Bartoušov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.