Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bartošovice v Orlických horách

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bartošovice v Orlických horách, hasicí přístroje Bartošovice v Orlických horách, školení na hasicí přístroje Bartošovice v Orlických horách, prodej hasicích systémů Bartošovice v Orlických horách, prodej hasicích přístrojů Bartošovice v Orlických horách, hasiva a hasicí příslušenství Bartošovice v Orlických horách, Tepostop Bartošovice v Orlických horách, firestop Bartošovice v Orlických horách, hasicí systémy Bartošovice v Orlických horách, hasicí zařízení Bartošovice v Orlických horách, hasicí přístroje Bartošovice v Orlických horách, požární ochrana Bartošovice v Orlických horách, stabilní hasicí zařízení Bartošovice v Orlických horách, lokální stabilní hasicí zařízení Bartošovice v Orlických horách, automatický hasicí systém Bartošovice v Orlických horách, samočinný hasicí systém Bartošovice v Orlických horách, hasit CO2 Bartošovice v Orlických horách, hasit oxid uhličitý Bartošovice v Orlických horách, hasit s inergen Bartošovice v Orlických horách, čisté hasivo Bartošovice v Orlických horách, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bartošovice v Orlických horách, vodní hasící přístroj Bartošovice v Orlických horách, sněhový hasící přístroj Bartošovice v Orlických horách, pěnový hasící přístroj Bartošovice v Orlických horách, požární zabezpečení Bartošovice v Orlických horách, požární bezpečnost Bartošovice v Orlických horách, protipožární ochrana Bartošovice v Orlických horách, servisní organizace hasících přístrojů Bartošovice v Orlických horách, hasící syytémy serverovny Bartošovice v Orlických horách,hasící filter Bartošovice v Orlických horách, hasící přístroje pro cnc stroje Bartošovice v Orlických horách, hasící systémy pro autobusy Bartošovice v Orlických horách, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.