Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bartošovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bartošovice, hasicí přístroje Bartošovice, školení na hasicí přístroje Bartošovice, prodej hasicích systémů Bartošovice, prodej hasicích přístrojů Bartošovice, hasiva a hasicí příslušenství Bartošovice, Tepostop Bartošovice, firestop Bartošovice, hasicí systémy Bartošovice, hasicí zařízení Bartošovice, hasicí přístroje Bartošovice, požární ochrana Bartošovice, stabilní hasicí zařízení Bartošovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bartošovice, automatický hasicí systém Bartošovice, samočinný hasicí systém Bartošovice, hasit CO2 Bartošovice, hasit oxid uhličitý Bartošovice, hasit s inergen Bartošovice, čisté hasivo Bartošovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bartošovice, vodní hasící přístroj Bartošovice, sněhový hasící přístroj Bartošovice, pěnový hasící přístroj Bartošovice, požární zabezpečení Bartošovice, požární bezpečnost Bartošovice, protipožární ochrana Bartošovice, servisní organizace hasících přístrojů Bartošovice, hasící syytémy serverovny Bartošovice,hasící filter Bartošovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bartošovice, hasící systémy pro autobusy Bartošovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.