Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bařice-Velké Těšany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bařice-Velké Těšany, hasicí přístroje Bařice-Velké Těšany, školení na hasicí přístroje Bařice-Velké Těšany, prodej hasicích systémů Bařice-Velké Těšany, prodej hasicích přístrojů Bařice-Velké Těšany, hasiva a hasicí příslušenství Bařice-Velké Těšany, Tepostop Bařice-Velké Těšany, firestop Bařice-Velké Těšany, hasicí systémy Bařice-Velké Těšany, hasicí zařízení Bařice-Velké Těšany, hasicí přístroje Bařice-Velké Těšany, požární ochrana Bařice-Velké Těšany, stabilní hasicí zařízení Bařice-Velké Těšany, lokální stabilní hasicí zařízení Bařice-Velké Těšany, automatický hasicí systém Bařice-Velké Těšany, samočinný hasicí systém Bařice-Velké Těšany, hasit CO2 Bařice-Velké Těšany, hasit oxid uhličitý Bařice-Velké Těšany, hasit s inergen Bařice-Velké Těšany, čisté hasivo Bařice-Velké Těšany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bařice-Velké Těšany, vodní hasící přístroj Bařice-Velké Těšany, sněhový hasící přístroj Bařice-Velké Těšany, pěnový hasící přístroj Bařice-Velké Těšany, požární zabezpečení Bařice-Velké Těšany, požární bezpečnost Bařice-Velké Těšany, protipožární ochrana Bařice-Velké Těšany, servisní organizace hasících přístrojů Bařice-Velké Těšany, hasící syytémy serverovny Bařice-Velké Těšany,hasící filter Bařice-Velké Těšany, hasící přístroje pro cnc stroje Bařice-Velké Těšany, hasící systémy pro autobusy Bařice-Velké Těšany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.