Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Barchovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Barchovice, hasicí přístroje Barchovice, školení na hasicí přístroje Barchovice, prodej hasicích systémů Barchovice, prodej hasicích přístrojů Barchovice, hasiva a hasicí příslušenství Barchovice, Tepostop Barchovice, firestop Barchovice, hasicí systémy Barchovice, hasicí zařízení Barchovice, hasicí přístroje Barchovice, požární ochrana Barchovice, stabilní hasicí zařízení Barchovice, lokální stabilní hasicí zařízení Barchovice, automatický hasicí systém Barchovice, samočinný hasicí systém Barchovice, hasit CO2 Barchovice, hasit oxid uhličitý Barchovice, hasit s inergen Barchovice, čisté hasivo Barchovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Barchovice, vodní hasící přístroj Barchovice, sněhový hasící přístroj Barchovice, pěnový hasící přístroj Barchovice, požární zabezpečení Barchovice, požární bezpečnost Barchovice, protipožární ochrana Barchovice, servisní organizace hasících přístrojů Barchovice, hasící syytémy serverovny Barchovice,hasící filter Barchovice, hasící přístroje pro cnc stroje Barchovice, hasící systémy pro autobusy Barchovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.