Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Barchov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Barchov, hasicí přístroje Barchov, školení na hasicí přístroje Barchov, prodej hasicích systémů Barchov, prodej hasicích přístrojů Barchov, hasiva a hasicí příslušenství Barchov, Tepostop Barchov, firestop Barchov, hasicí systémy Barchov, hasicí zařízení Barchov, hasicí přístroje Barchov, požární ochrana Barchov, stabilní hasicí zařízení Barchov, lokální stabilní hasicí zařízení Barchov, automatický hasicí systém Barchov, samočinný hasicí systém Barchov, hasit CO2 Barchov, hasit oxid uhličitý Barchov, hasit s inergen Barchov, čisté hasivo Barchov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Barchov, vodní hasící přístroj Barchov, sněhový hasící přístroj Barchov, pěnový hasící přístroj Barchov, požární zabezpečení Barchov, požární bezpečnost Barchov, protipožární ochrana Barchov, servisní organizace hasících přístrojů Barchov, hasící syytémy serverovny Barchov,hasící filter Barchov, hasící přístroje pro cnc stroje Barchov, hasící systémy pro autobusy Barchov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.