Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bantice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bantice, hasicí přístroje Bantice, školení na hasicí přístroje Bantice, prodej hasicích systémů Bantice, prodej hasicích přístrojů Bantice, hasiva a hasicí příslušenství Bantice, Tepostop Bantice, firestop Bantice, hasicí systémy Bantice, hasicí zařízení Bantice, hasicí přístroje Bantice, požární ochrana Bantice, stabilní hasicí zařízení Bantice, lokální stabilní hasicí zařízení Bantice, automatický hasicí systém Bantice, samočinný hasicí systém Bantice, hasit CO2 Bantice, hasit oxid uhličitý Bantice, hasit s inergen Bantice, čisté hasivo Bantice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bantice, vodní hasící přístroj Bantice, sněhový hasící přístroj Bantice, pěnový hasící přístroj Bantice, požární zabezpečení Bantice, požární bezpečnost Bantice, protipožární ochrana Bantice, servisní organizace hasících přístrojů Bantice, hasící syytémy serverovny Bantice,hasící filter Bantice, hasící přístroje pro cnc stroje Bantice, hasící systémy pro autobusy Bantice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.