Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Báňovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Báňovice, hasicí přístroje Báňovice, školení na hasicí přístroje Báňovice, prodej hasicích systémů Báňovice, prodej hasicích přístrojů Báňovice, hasiva a hasicí příslušenství Báňovice, Tepostop Báňovice, firestop Báňovice, hasicí systémy Báňovice, hasicí zařízení Báňovice, hasicí přístroje Báňovice, požární ochrana Báňovice, stabilní hasicí zařízení Báňovice, lokální stabilní hasicí zařízení Báňovice, automatický hasicí systém Báňovice, samočinný hasicí systém Báňovice, hasit CO2 Báňovice, hasit oxid uhličitý Báňovice, hasit s inergen Báňovice, čisté hasivo Báňovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Báňovice, vodní hasící přístroj Báňovice, sněhový hasící přístroj Báňovice, pěnový hasící přístroj Báňovice, požární zabezpečení Báňovice, požární bezpečnost Báňovice, protipožární ochrana Báňovice, servisní organizace hasících přístrojů Báňovice, hasící syytémy serverovny Báňovice,hasící filter Báňovice, hasící přístroje pro cnc stroje Báňovice, hasící systémy pro autobusy Báňovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.