Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bánov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bánov, hasicí přístroje Bánov, školení na hasicí přístroje Bánov, prodej hasicích systémů Bánov, prodej hasicích přístrojů Bánov, hasiva a hasicí příslušenství Bánov, Tepostop Bánov, firestop Bánov, hasicí systémy Bánov, hasicí zařízení Bánov, hasicí přístroje Bánov, požární ochrana Bánov, stabilní hasicí zařízení Bánov, lokální stabilní hasicí zařízení Bánov, automatický hasicí systém Bánov, samočinný hasicí systém Bánov, hasit CO2 Bánov, hasit oxid uhličitý Bánov, hasit s inergen Bánov, čisté hasivo Bánov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bánov, vodní hasící přístroj Bánov, sněhový hasící přístroj Bánov, pěnový hasící přístroj Bánov, požární zabezpečení Bánov, požární bezpečnost Bánov, protipožární ochrana Bánov, servisní organizace hasících přístrojů Bánov, hasící syytémy serverovny Bánov,hasící filter Bánov, hasící přístroje pro cnc stroje Bánov, hasící systémy pro autobusy Bánov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.