Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Balkova Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Balkova Lhota, hasicí přístroje Balkova Lhota, školení na hasicí přístroje Balkova Lhota, prodej hasicích systémů Balkova Lhota, prodej hasicích přístrojů Balkova Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Balkova Lhota, Tepostop Balkova Lhota, firestop Balkova Lhota, hasicí systémy Balkova Lhota, hasicí zařízení Balkova Lhota, hasicí přístroje Balkova Lhota, požární ochrana Balkova Lhota, stabilní hasicí zařízení Balkova Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Balkova Lhota, automatický hasicí systém Balkova Lhota, samočinný hasicí systém Balkova Lhota, hasit CO2 Balkova Lhota, hasit oxid uhličitý Balkova Lhota, hasit s inergen Balkova Lhota, čisté hasivo Balkova Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Balkova Lhota, vodní hasící přístroj Balkova Lhota, sněhový hasící přístroj Balkova Lhota, pěnový hasící přístroj Balkova Lhota, požární zabezpečení Balkova Lhota, požární bezpečnost Balkova Lhota, protipožární ochrana Balkova Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Balkova Lhota, hasící syytémy serverovny Balkova Lhota,hasící filter Balkova Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Balkova Lhota, hasící systémy pro autobusy Balkova Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.