Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Baliny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Baliny, hasicí přístroje Baliny, školení na hasicí přístroje Baliny, prodej hasicích systémů Baliny, prodej hasicích přístrojů Baliny, hasiva a hasicí příslušenství Baliny, Tepostop Baliny, firestop Baliny, hasicí systémy Baliny, hasicí zařízení Baliny, hasicí přístroje Baliny, požární ochrana Baliny, stabilní hasicí zařízení Baliny, lokální stabilní hasicí zařízení Baliny, automatický hasicí systém Baliny, samočinný hasicí systém Baliny, hasit CO2 Baliny, hasit oxid uhličitý Baliny, hasit s inergen Baliny, čisté hasivo Baliny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Baliny, vodní hasící přístroj Baliny, sněhový hasící přístroj Baliny, pěnový hasící přístroj Baliny, požární zabezpečení Baliny, požární bezpečnost Baliny, protipožární ochrana Baliny, servisní organizace hasících přístrojů Baliny, hasící syytémy serverovny Baliny,hasící filter Baliny, hasící přístroje pro cnc stroje Baliny, hasící systémy pro autobusy Baliny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.