Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bakov nad Jizerou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bakov nad Jizerou, hasicí přístroje Bakov nad Jizerou, školení na hasicí přístroje Bakov nad Jizerou, prodej hasicích systémů Bakov nad Jizerou, prodej hasicích přístrojů Bakov nad Jizerou, hasiva a hasicí příslušenství Bakov nad Jizerou, Tepostop Bakov nad Jizerou, firestop Bakov nad Jizerou, hasicí systémy Bakov nad Jizerou, hasicí zařízení Bakov nad Jizerou, hasicí přístroje Bakov nad Jizerou, požární ochrana Bakov nad Jizerou, stabilní hasicí zařízení Bakov nad Jizerou, lokální stabilní hasicí zařízení Bakov nad Jizerou, automatický hasicí systém Bakov nad Jizerou, samočinný hasicí systém Bakov nad Jizerou, hasit CO2 Bakov nad Jizerou, hasit oxid uhličitý Bakov nad Jizerou, hasit s inergen Bakov nad Jizerou, čisté hasivo Bakov nad Jizerou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bakov nad Jizerou, vodní hasící přístroj Bakov nad Jizerou, sněhový hasící přístroj Bakov nad Jizerou, pěnový hasící přístroj Bakov nad Jizerou, požární zabezpečení Bakov nad Jizerou, požární bezpečnost Bakov nad Jizerou, protipožární ochrana Bakov nad Jizerou, servisní organizace hasících přístrojů Bakov nad Jizerou, hasící syytémy serverovny Bakov nad Jizerou,hasící filter Bakov nad Jizerou, hasící přístroje pro cnc stroje Bakov nad Jizerou, hasící systémy pro autobusy Bakov nad Jizerou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.