Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bácovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bácovice, hasicí přístroje Bácovice, školení na hasicí přístroje Bácovice, prodej hasicích systémů Bácovice, prodej hasicích přístrojů Bácovice, hasiva a hasicí příslušenství Bácovice, Tepostop Bácovice, firestop Bácovice, hasicí systémy Bácovice, hasicí zařízení Bácovice, hasicí přístroje Bácovice, požární ochrana Bácovice, stabilní hasicí zařízení Bácovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bácovice, automatický hasicí systém Bácovice, samočinný hasicí systém Bácovice, hasit CO2 Bácovice, hasit oxid uhličitý Bácovice, hasit s inergen Bácovice, čisté hasivo Bácovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bácovice, vodní hasící přístroj Bácovice, sněhový hasící přístroj Bácovice, pěnový hasící přístroj Bácovice, požární zabezpečení Bácovice, požární bezpečnost Bácovice, protipožární ochrana Bácovice, servisní organizace hasících přístrojů Bácovice, hasící syytémy serverovny Bácovice,hasící filter Bácovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bácovice, hasící systémy pro autobusy Bácovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.