Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bačkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bačkovice, hasicí přístroje Bačkovice, školení na hasicí přístroje Bačkovice, prodej hasicích systémů Bačkovice, prodej hasicích přístrojů Bačkovice, hasiva a hasicí příslušenství Bačkovice, Tepostop Bačkovice, firestop Bačkovice, hasicí systémy Bačkovice, hasicí zařízení Bačkovice, hasicí přístroje Bačkovice, požární ochrana Bačkovice, stabilní hasicí zařízení Bačkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bačkovice, automatický hasicí systém Bačkovice, samočinný hasicí systém Bačkovice, hasit CO2 Bačkovice, hasit oxid uhličitý Bačkovice, hasit s inergen Bačkovice, čisté hasivo Bačkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bačkovice, vodní hasící přístroj Bačkovice, sněhový hasící přístroj Bačkovice, pěnový hasící přístroj Bačkovice, požární zabezpečení Bačkovice, požární bezpečnost Bačkovice, protipožární ochrana Bačkovice, servisní organizace hasících přístrojů Bačkovice, hasící syytémy serverovny Bačkovice,hasící filter Bačkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bačkovice, hasící systémy pro autobusy Bačkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.