Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bačice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bačice, hasicí přístroje Bačice, školení na hasicí přístroje Bačice, prodej hasicích systémů Bačice, prodej hasicích přístrojů Bačice, hasiva a hasicí příslušenství Bačice, Tepostop Bačice, firestop Bačice, hasicí systémy Bačice, hasicí zařízení Bačice, hasicí přístroje Bačice, požární ochrana Bačice, stabilní hasicí zařízení Bačice, lokální stabilní hasicí zařízení Bačice, automatický hasicí systém Bačice, samočinný hasicí systém Bačice, hasit CO2 Bačice, hasit oxid uhličitý Bačice, hasit s inergen Bačice, čisté hasivo Bačice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bačice, vodní hasící přístroj Bačice, sněhový hasící přístroj Bačice, pěnový hasící přístroj Bačice, požární zabezpečení Bačice, požární bezpečnost Bačice, protipožární ochrana Bačice, servisní organizace hasících přístrojů Bačice, hasící syytémy serverovny Bačice,hasící filter Bačice, hasící přístroje pro cnc stroje Bačice, hasící systémy pro autobusy Bačice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.