Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bačetín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bačetín, hasicí přístroje Bačetín, školení na hasicí přístroje Bačetín, prodej hasicích systémů Bačetín, prodej hasicích přístrojů Bačetín, hasiva a hasicí příslušenství Bačetín, Tepostop Bačetín, firestop Bačetín, hasicí systémy Bačetín, hasicí zařízení Bačetín, hasicí přístroje Bačetín, požární ochrana Bačetín, stabilní hasicí zařízení Bačetín, lokální stabilní hasicí zařízení Bačetín, automatický hasicí systém Bačetín, samočinný hasicí systém Bačetín, hasit CO2 Bačetín, hasit oxid uhličitý Bačetín, hasit s inergen Bačetín, čisté hasivo Bačetín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bačetín, vodní hasící přístroj Bačetín, sněhový hasící přístroj Bačetín, pěnový hasící přístroj Bačetín, požární zabezpečení Bačetín, požární bezpečnost Bačetín, protipožární ochrana Bačetín, servisní organizace hasících přístrojů Bačetín, hasící syytémy serverovny Bačetín,hasící filter Bačetín, hasící přístroje pro cnc stroje Bačetín, hasící systémy pro autobusy Bačetín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.