Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Babylon

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Babylon, hasicí přístroje Babylon, školení na hasicí přístroje Babylon, prodej hasicích systémů Babylon, prodej hasicích přístrojů Babylon, hasiva a hasicí příslušenství Babylon, Tepostop Babylon, firestop Babylon, hasicí systémy Babylon, hasicí zařízení Babylon, hasicí přístroje Babylon, požární ochrana Babylon, stabilní hasicí zařízení Babylon, lokální stabilní hasicí zařízení Babylon, automatický hasicí systém Babylon, samočinný hasicí systém Babylon, hasit CO2 Babylon, hasit oxid uhličitý Babylon, hasit s inergen Babylon, čisté hasivo Babylon, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Babylon, vodní hasící přístroj Babylon, sněhový hasící přístroj Babylon, pěnový hasící přístroj Babylon, požární zabezpečení Babylon, požární bezpečnost Babylon, protipožární ochrana Babylon, servisní organizace hasících přístrojů Babylon, hasící syytémy serverovny Babylon,hasící filter Babylon, hasící přístroje pro cnc stroje Babylon, hasící systémy pro autobusy Babylon, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.