Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Babice u Rosic

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Babice u Rosic, hasicí přístroje Babice u Rosic, školení na hasicí přístroje Babice u Rosic, prodej hasicích systémů Babice u Rosic, prodej hasicích přístrojů Babice u Rosic, hasiva a hasicí příslušenství Babice u Rosic, Tepostop Babice u Rosic, firestop Babice u Rosic, hasicí systémy Babice u Rosic, hasicí zařízení Babice u Rosic, hasicí přístroje Babice u Rosic, požární ochrana Babice u Rosic, stabilní hasicí zařízení Babice u Rosic, lokální stabilní hasicí zařízení Babice u Rosic, automatický hasicí systém Babice u Rosic, samočinný hasicí systém Babice u Rosic, hasit CO2 Babice u Rosic, hasit oxid uhličitý Babice u Rosic, hasit s inergen Babice u Rosic, čisté hasivo Babice u Rosic, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Babice u Rosic, vodní hasící přístroj Babice u Rosic, sněhový hasící přístroj Babice u Rosic, pěnový hasící přístroj Babice u Rosic, požární zabezpečení Babice u Rosic, požární bezpečnost Babice u Rosic, protipožární ochrana Babice u Rosic, servisní organizace hasících přístrojů Babice u Rosic, hasící syytémy serverovny Babice u Rosic,hasící filter Babice u Rosic, hasící přístroje pro cnc stroje Babice u Rosic, hasící systémy pro autobusy Babice u Rosic, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.