Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Babice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Babice, hasicí přístroje Babice, školení na hasicí přístroje Babice, prodej hasicích systémů Babice, prodej hasicích přístrojů Babice, hasiva a hasicí příslušenství Babice, Tepostop Babice, firestop Babice, hasicí systémy Babice, hasicí zařízení Babice, hasicí přístroje Babice, požární ochrana Babice, stabilní hasicí zařízení Babice, lokální stabilní hasicí zařízení Babice, automatický hasicí systém Babice, samočinný hasicí systém Babice, hasit CO2 Babice, hasit oxid uhličitý Babice, hasit s inergen Babice, čisté hasivo Babice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Babice, vodní hasící přístroj Babice, sněhový hasící přístroj Babice, pěnový hasící přístroj Babice, požární zabezpečení Babice, požární bezpečnost Babice, protipožární ochrana Babice, servisní organizace hasících přístrojů Babice, hasící syytémy serverovny Babice,hasící filter Babice, hasící přístroje pro cnc stroje Babice, hasící systémy pro autobusy Babice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.