Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Arnoltice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Arnoltice, hasicí přístroje Arnoltice, školení na hasicí přístroje Arnoltice, prodej hasicích systémů Arnoltice, prodej hasicích přístrojů Arnoltice, hasiva a hasicí příslušenství Arnoltice, Tepostop Arnoltice, firestop Arnoltice, hasicí systémy Arnoltice, hasicí zařízení Arnoltice, hasicí přístroje Arnoltice, požární ochrana Arnoltice, stabilní hasicí zařízení Arnoltice, lokální stabilní hasicí zařízení Arnoltice, automatický hasicí systém Arnoltice, samočinný hasicí systém Arnoltice, hasit CO2 Arnoltice, hasit oxid uhličitý Arnoltice, hasit s inergen Arnoltice, čisté hasivo Arnoltice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Arnoltice, vodní hasící přístroj Arnoltice, sněhový hasící přístroj Arnoltice, pěnový hasící přístroj Arnoltice, požární zabezpečení Arnoltice, požární bezpečnost Arnoltice, protipožární ochrana Arnoltice, servisní organizace hasících přístrojů Arnoltice, hasící syytémy serverovny Arnoltice,hasící filter Arnoltice, hasící přístroje pro cnc stroje Arnoltice, hasící systémy pro autobusy Arnoltice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.