Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Arnolec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Arnolec, hasicí přístroje Arnolec, školení na hasicí přístroje Arnolec, prodej hasicích systémů Arnolec, prodej hasicích přístrojů Arnolec, hasiva a hasicí příslušenství Arnolec, Tepostop Arnolec, firestop Arnolec, hasicí systémy Arnolec, hasicí zařízení Arnolec, hasicí přístroje Arnolec, požární ochrana Arnolec, stabilní hasicí zařízení Arnolec, lokální stabilní hasicí zařízení Arnolec, automatický hasicí systém Arnolec, samočinný hasicí systém Arnolec, hasit CO2 Arnolec, hasit oxid uhličitý Arnolec, hasit s inergen Arnolec, čisté hasivo Arnolec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Arnolec, vodní hasící přístroj Arnolec, sněhový hasící přístroj Arnolec, pěnový hasící přístroj Arnolec, požární zabezpečení Arnolec, požární bezpečnost Arnolec, protipožární ochrana Arnolec, servisní organizace hasících přístrojů Arnolec, hasící syytémy serverovny Arnolec,hasící filter Arnolec, hasící přístroje pro cnc stroje Arnolec, hasící systémy pro autobusy Arnolec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.