Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Arneštovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Arneštovice, hasicí přístroje Arneštovice, školení na hasicí přístroje Arneštovice, prodej hasicích systémů Arneštovice, prodej hasicích přístrojů Arneštovice, hasiva a hasicí příslušenství Arneštovice, Tepostop Arneštovice, firestop Arneštovice, hasicí systémy Arneštovice, hasicí zařízení Arneštovice, hasicí přístroje Arneštovice, požární ochrana Arneštovice, stabilní hasicí zařízení Arneštovice, lokální stabilní hasicí zařízení Arneštovice, automatický hasicí systém Arneštovice, samočinný hasicí systém Arneštovice, hasit CO2 Arneštovice, hasit oxid uhličitý Arneštovice, hasit s inergen Arneštovice, čisté hasivo Arneštovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Arneštovice, vodní hasící přístroj Arneštovice, sněhový hasící přístroj Arneštovice, pěnový hasící přístroj Arneštovice, požární zabezpečení Arneštovice, požární bezpečnost Arneštovice, protipožární ochrana Arneštovice, servisní organizace hasících přístrojů Arneštovice, hasící syytémy serverovny Arneštovice,hasící filter Arneštovice, hasící přístroje pro cnc stroje Arneštovice, hasící systémy pro autobusy Arneštovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.