Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Anenská Studánka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Anenská Studánka, hasicí přístroje Anenská Studánka, školení na hasicí přístroje Anenská Studánka, prodej hasicích systémů Anenská Studánka, prodej hasicích přístrojů Anenská Studánka, hasiva a hasicí příslušenství Anenská Studánka, Tepostop Anenská Studánka, firestop Anenská Studánka, hasicí systémy Anenská Studánka, hasicí zařízení Anenská Studánka, hasicí přístroje Anenská Studánka, požární ochrana Anenská Studánka, stabilní hasicí zařízení Anenská Studánka, lokální stabilní hasicí zařízení Anenská Studánka, automatický hasicí systém Anenská Studánka, samočinný hasicí systém Anenská Studánka, hasit CO2 Anenská Studánka, hasit oxid uhličitý Anenská Studánka, hasit s inergen Anenská Studánka, čisté hasivo Anenská Studánka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Anenská Studánka, vodní hasící přístroj Anenská Studánka, sněhový hasící přístroj Anenská Studánka, pěnový hasící přístroj Anenská Studánka, požární zabezpečení Anenská Studánka, požární bezpečnost Anenská Studánka, protipožární ochrana Anenská Studánka, servisní organizace hasících přístrojů Anenská Studánka, hasící syytémy serverovny Anenská Studánka,hasící filter Anenská Studánka, hasící přístroje pro cnc stroje Anenská Studánka, hasící systémy pro autobusy Anenská Studánka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.