Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Alojzov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Alojzov, hasicí přístroje Alojzov, školení na hasicí přístroje Alojzov, prodej hasicích systémů Alojzov, prodej hasicích přístrojů Alojzov, hasiva a hasicí příslušenství Alojzov, Tepostop Alojzov, firestop Alojzov, hasicí systémy Alojzov, hasicí zařízení Alojzov, hasicí přístroje Alojzov, požární ochrana Alojzov, stabilní hasicí zařízení Alojzov, lokální stabilní hasicí zařízení Alojzov, automatický hasicí systém Alojzov, samočinný hasicí systém Alojzov, hasit CO2 Alojzov, hasit oxid uhličitý Alojzov, hasit s inergen Alojzov, čisté hasivo Alojzov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Alojzov, vodní hasící přístroj Alojzov, sněhový hasící přístroj Alojzov, pěnový hasící přístroj Alojzov, požární zabezpečení Alojzov, požární bezpečnost Alojzov, protipožární ochrana Alojzov, servisní organizace hasících přístrojů Alojzov, hasící syytémy serverovny Alojzov,hasící filter Alojzov, hasící přístroje pro cnc stroje Alojzov, hasící systémy pro autobusy Alojzov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.