Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Albrechtičky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Albrechtičky, hasicí přístroje Albrechtičky, školení na hasicí přístroje Albrechtičky, prodej hasicích systémů Albrechtičky, prodej hasicích přístrojů Albrechtičky, hasiva a hasicí příslušenství Albrechtičky, Tepostop Albrechtičky, firestop Albrechtičky, hasicí systémy Albrechtičky, hasicí zařízení Albrechtičky, hasicí přístroje Albrechtičky, požární ochrana Albrechtičky, stabilní hasicí zařízení Albrechtičky, lokální stabilní hasicí zařízení Albrechtičky, automatický hasicí systém Albrechtičky, samočinný hasicí systém Albrechtičky, hasit CO2 Albrechtičky, hasit oxid uhličitý Albrechtičky, hasit s inergen Albrechtičky, čisté hasivo Albrechtičky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Albrechtičky, vodní hasící přístroj Albrechtičky, sněhový hasící přístroj Albrechtičky, pěnový hasící přístroj Albrechtičky, požární zabezpečení Albrechtičky, požární bezpečnost Albrechtičky, protipožární ochrana Albrechtičky, servisní organizace hasících přístrojů Albrechtičky, hasící syytémy serverovny Albrechtičky,hasící filter Albrechtičky, hasící přístroje pro cnc stroje Albrechtičky, hasící systémy pro autobusy Albrechtičky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.