Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Albrechtice v Jizerských horách

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Albrechtice v Jizerských horách, hasicí přístroje Albrechtice v Jizerských horách, školení na hasicí přístroje Albrechtice v Jizerských horách, prodej hasicích systémů Albrechtice v Jizerských horách, prodej hasicích přístrojů Albrechtice v Jizerských horách, hasiva a hasicí příslušenství Albrechtice v Jizerských horách, Tepostop Albrechtice v Jizerských horách, firestop Albrechtice v Jizerských horách, hasicí systémy Albrechtice v Jizerských horách, hasicí zařízení Albrechtice v Jizerských horách, hasicí přístroje Albrechtice v Jizerských horách, požární ochrana Albrechtice v Jizerských horách, stabilní hasicí zařízení Albrechtice v Jizerských horách, lokální stabilní hasicí zařízení Albrechtice v Jizerských horách, automatický hasicí systém Albrechtice v Jizerských horách, samočinný hasicí systém Albrechtice v Jizerských horách, hasit CO2 Albrechtice v Jizerských horách, hasit oxid uhličitý Albrechtice v Jizerských horách, hasit s inergen Albrechtice v Jizerských horách, čisté hasivo Albrechtice v Jizerských horách, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Albrechtice v Jizerských horách, vodní hasící přístroj Albrechtice v Jizerských horách, sněhový hasící přístroj Albrechtice v Jizerských horách, pěnový hasící přístroj Albrechtice v Jizerských horách, požární zabezpečení Albrechtice v Jizerských horách, požární bezpečnost Albrechtice v Jizerských horách, protipožární ochrana Albrechtice v Jizerských horách, servisní organizace hasících přístrojů Albrechtice v Jizerských horách, hasící syytémy serverovny Albrechtice v Jizerských horách,hasící filter Albrechtice v Jizerských horách, hasící přístroje pro cnc stroje Albrechtice v Jizerských horách, hasící systémy pro autobusy Albrechtice v Jizerských horách, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.