Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Albrechtice nad Orlicí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Albrechtice nad Orlicí, hasicí přístroje Albrechtice nad Orlicí, školení na hasicí přístroje Albrechtice nad Orlicí, prodej hasicích systémů Albrechtice nad Orlicí, prodej hasicích přístrojů Albrechtice nad Orlicí, hasiva a hasicí příslušenství Albrechtice nad Orlicí, Tepostop Albrechtice nad Orlicí, firestop Albrechtice nad Orlicí, hasicí systémy Albrechtice nad Orlicí, hasicí zařízení Albrechtice nad Orlicí, hasicí přístroje Albrechtice nad Orlicí, požární ochrana Albrechtice nad Orlicí, stabilní hasicí zařízení Albrechtice nad Orlicí, lokální stabilní hasicí zařízení Albrechtice nad Orlicí, automatický hasicí systém Albrechtice nad Orlicí, samočinný hasicí systém Albrechtice nad Orlicí, hasit CO2 Albrechtice nad Orlicí, hasit oxid uhličitý Albrechtice nad Orlicí, hasit s inergen Albrechtice nad Orlicí, čisté hasivo Albrechtice nad Orlicí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Albrechtice nad Orlicí, vodní hasící přístroj Albrechtice nad Orlicí, sněhový hasící přístroj Albrechtice nad Orlicí, pěnový hasící přístroj Albrechtice nad Orlicí, požární zabezpečení Albrechtice nad Orlicí, požární bezpečnost Albrechtice nad Orlicí, protipožární ochrana Albrechtice nad Orlicí, servisní organizace hasících přístrojů Albrechtice nad Orlicí, hasící syytémy serverovny Albrechtice nad Orlicí,hasící filter Albrechtice nad Orlicí, hasící přístroje pro cnc stroje Albrechtice nad Orlicí, hasící systémy pro autobusy Albrechtice nad Orlicí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.