Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Albrechtice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Albrechtice, hasicí přístroje Albrechtice, školení na hasicí přístroje Albrechtice, prodej hasicích systémů Albrechtice, prodej hasicích přístrojů Albrechtice, hasiva a hasicí příslušenství Albrechtice, Tepostop Albrechtice, firestop Albrechtice, hasicí systémy Albrechtice, hasicí zařízení Albrechtice, hasicí přístroje Albrechtice, požární ochrana Albrechtice, stabilní hasicí zařízení Albrechtice, lokální stabilní hasicí zařízení Albrechtice, automatický hasicí systém Albrechtice, samočinný hasicí systém Albrechtice, hasit CO2 Albrechtice, hasit oxid uhličitý Albrechtice, hasit s inergen Albrechtice, čisté hasivo Albrechtice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Albrechtice, vodní hasící přístroj Albrechtice, sněhový hasící přístroj Albrechtice, pěnový hasící přístroj Albrechtice, požární zabezpečení Albrechtice, požární bezpečnost Albrechtice, protipožární ochrana Albrechtice, servisní organizace hasících přístrojů Albrechtice, hasící syytémy serverovny Albrechtice,hasící filter Albrechtice, hasící přístroje pro cnc stroje Albrechtice, hasící systémy pro autobusy Albrechtice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.