Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Adršpach

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Adršpach, hasicí přístroje Adršpach, školení na hasicí přístroje Adršpach, prodej hasicích systémů Adršpach, prodej hasicích přístrojů Adršpach, hasiva a hasicí příslušenství Adršpach, Tepostop Adršpach, firestop Adršpach, hasicí systémy Adršpach, hasicí zařízení Adršpach, hasicí přístroje Adršpach, požární ochrana Adršpach, stabilní hasicí zařízení Adršpach, lokální stabilní hasicí zařízení Adršpach, automatický hasicí systém Adršpach, samočinný hasicí systém Adršpach, hasit CO2 Adršpach, hasit oxid uhličitý Adršpach, hasit s inergen Adršpach, čisté hasivo Adršpach, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Adršpach, vodní hasící přístroj Adršpach, sněhový hasící přístroj Adršpach, pěnový hasící přístroj Adršpach, požární zabezpečení Adršpach, požární bezpečnost Adršpach, protipožární ochrana Adršpach, servisní organizace hasících přístrojů Adršpach, hasící syytémy serverovny Adršpach,hasící filter Adršpach, hasící přístroje pro cnc stroje Adršpach, hasící systémy pro autobusy Adršpach, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.