Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Adamov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Adamov, hasicí přístroje Adamov, školení na hasicí přístroje Adamov, prodej hasicích systémů Adamov, prodej hasicích přístrojů Adamov, hasiva a hasicí příslušenství Adamov, Tepostop Adamov, firestop Adamov, hasicí systémy Adamov, hasicí zařízení Adamov, hasicí přístroje Adamov, požární ochrana Adamov, stabilní hasicí zařízení Adamov, lokální stabilní hasicí zařízení Adamov, automatický hasicí systém Adamov, samočinný hasicí systém Adamov, hasit CO2 Adamov, hasit oxid uhličitý Adamov, hasit s inergen Adamov, čisté hasivo Adamov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Adamov, vodní hasící přístroj Adamov, sněhový hasící přístroj Adamov, pěnový hasící přístroj Adamov, požární zabezpečení Adamov, požární bezpečnost Adamov, protipožární ochrana Adamov, servisní organizace hasících přístrojů Adamov, hasící syytémy serverovny Adamov,hasící filter Adamov, hasící přístroje pro cnc stroje Adamov, hasící systémy pro autobusy Adamov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.