Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Abertamy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Abertamy, hasicí přístroje Abertamy, školení na hasicí přístroje Abertamy, prodej hasicích systémů Abertamy, prodej hasicích přístrojů Abertamy, hasiva a hasicí příslušenství Abertamy, Tepostop Abertamy, firestop Abertamy, hasicí systémy Abertamy, hasicí zařízení Abertamy, hasicí přístroje Abertamy, požární ochrana Abertamy, stabilní hasicí zařízení Abertamy, lokální stabilní hasicí zařízení Abertamy, automatický hasicí systém Abertamy, samočinný hasicí systém Abertamy, hasit CO2 Abertamy, hasit oxid uhličitý Abertamy, hasit s inergen Abertamy, čisté hasivo Abertamy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Abertamy, vodní hasící přístroj Abertamy, sněhový hasící přístroj Abertamy, pěnový hasící přístroj Abertamy, požární zabezpečení Abertamy, požární bezpečnost Abertamy, protipožární ochrana Abertamy, servisní organizace hasících přístrojů Abertamy, hasící syytémy serverovny Abertamy,hasící filter Abertamy, hasící přístroje pro cnc stroje Abertamy, hasící systémy pro autobusy Abertamy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.